دانلود با لینک مستقیم فایل{تحقیق ترجمه فصل 1 حسابداری دولتی}

تحقیق ترجمه فصل 1 حسابداری دولتیترجمه فصل 1 حسابداری دولتی, تحقیق در مورد ترجمه فصل 1 حسابداری دولتی, دانلود تحقیق ترجمه فصل 1 حسابداری دولتی, دانلود رایگان تحقیق ترجمه فصل 1 حسابداری دولتی, پروژه ترجمه فصل 1 حسابداری دولتی, مقاله ترجمه فصل 1 حسابداری دولتی, تحقیق حسابداری در,,,
تحقیق ترجمه فصل 1 حسابداری دولتی|35017524|zl

مشخصات فایل:

قالب بندی: فایل word و قابل ویرایش
تعداد صفحات: 76


بخشی از متن تحقیق:
مقدمه
رهنمود
عمومی پذیرفته شدة حسابداری دولتی سال 2005 تمام اعلامیه های رسمی تصویب
شده توسط کمیتة استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) مربوط به نوامبر 2004
را با هم ادغام نمود. این فصل برای این طرح شده که خواننده تمام اعلامیه
های رسمی را که اخیراً توسط کمیتة استانداردهای حسابداری دولتی (GASB)
تصویب شده ، به روز نماید و همچنین تمام متون پیشنهادی برای صورتها یا
تفاسیر جدید پیشنهادی را که اخیراً منتشر شده اند ، گزارش دهند. سایر
انتشارات مربوط از سوی سازمانهایی مانند انجمن حسابداران رسمی آمریکا
(AICPA) نیز از این جمله اند. بیانیه های کمیتة استانداردهای حسابداری
دولتی (GASB) ، و منابع اجرا سازی مربوط به استاندارد نمونة گزارشگری مالی
در کل کتاب در هم ادغام شده و به طور جامع گنجانده شده اند.این فصل اطلاعات
معاملات مهمی را در مورد اجرای مدل جدید گزارشگری مالی منافع این دولت ها
ارائه می دهد که به مدل جدید گزارشگری مالی تبدیل می شوند. این فصل همچنین
در برگیرندة اطلاعات مربوط در مورد دستور جلسة فنی کمیتة استانداردهای
حسابداری دولتی (GASB) برای سال آینده می باشد که به خوانندگان اطلاعاتی می
دهد که زمینه را برای شرایط لازم (GASB) کمیته استانداردهای حسابداری مالی
در آینده فراهم می کند.
به ویژه این فصل اسناد زیر را معرفی میکند :
بیانیة
34 کمیتة استانداردهای حسابداری (GASB) ، صورتهای مالی اساسی ـ و بحث و
تجزیه و تحلیل مدیریت ـ برای دولت های مرکزی و محلی ( 34 GASBS ) .
بیانیة
35 کمیتة استانداردهای حسابداری (GASB) ، صورتهای مالی اساسی ـ و بحث و
تجزیه و تحلیل مدیریت ـ برای کالج ها و دانشگاه های دولتی ، اصلاحیة بیانیة
34 کمیتة استانداردهای حسابداری (GASB).
بیانیة 37 کمیتة استانداردهای
حسابداری (GASB) ، صورتهای مالی اساسی ـ و بحث و تجزیه و تحلیل مدیریت ـ
برای دولتهای مرکزی و محلی : عمومی
بیانیة 38 کمیتة استانداردهای حسابداری (GASB) ، افشای اسناد صورتهای مالی مشخص
بیانیة
39 کمیتة استانداردهای حسابداری (GASB) ، تعیین می کند که سازمانهای معین
واحدهای مرکب هستند یا نه ـ اصلاحیة بیانیة شمارة 14 کمیتة استانداردهای
حسابداری
بیانیة 40 کمیتة استانداردهای حسابداری (GASB) ، افشای ریسک
سپرده و سرمایه گذاری ـ اصلاحیة بیانیة شمارة 3 کمیتة استانداردهای
حسابداری.
بیانیة 41 کمیتة استانداردهای حسابداری ، جدول مقایسه بودجه ای ـ تفاوت های دیدگاهی
بیانیة 42 کمیتة استانداردهای حسابداری ، حسابداری و گزارشگری مالی برای مقدار کمبود دارائی های سرمایه ای و برای بازیافت بیمه.
بیانیة 43کمیتة استانداردهای حسابداری ، گزارشگری مالی برای طرحهای مزایای مستمری بعد از استخدام به جای طرحهای بازنشستگی
بیانیة 44 کمیتة استانداردهای حسابداری ، گزارشگری وضعیت اقتصادی : بخش آماری.
بیانیة
45کمیتة استانداردهای حسابداری ،حسابداری و گزارشگری مالی توسط کارفرمایان
برای مزایای مستمری های بعد از استخدام به جای بازنشستگی
نشریة فنی کمیتة استانداردهای حسابداری 1- 2004 ، شناسایی تسویة تنباکو و مسائل واحد گزارشگری مالی
متن پیشنهادی ، دارایی های خالص محدود شده با قانون توانا سازی ـ اصلاحیة بیانیة شمارة 34 و 44 کمیتة استانداردهای حسابداری
متن پیشنهادی در صورت مفاهیم ، روشهای ارتباطی
نشریة فنی پیشنهادی ، شناسایی بازنشستگی و سایر مخارج / هزینه ها و بدهی های مزایای مستمری بعد از استخدام.
بیانیة 34 کمیتة استانداردهای حسابداری ، صورتهای مالی اساسی ـ و بحث و تجزیه و تحلیل مدیریت ـ برای دولتهای مرکزی و محلی
بعد
از انتشار بیانیة 11 کمیتة استاندارد های حسابداری (GASB 11) ، کانون
اندازه گیری و مبنای حسابداری ـ صورتحسابهای عملکرد وجوه دولتی ، کمیتة
استانداردهای حسابداری (GASB) با ارائة یک چهارچوب گزارشگری مالی بر مبنای
حسابداری ( مبنای تعهدی کامل ) و کانون اندازه گیری ( منابع اقتصادی ) که
توسط بیانیة GASB 11 از پیش تعیین شده بودند ، مبارزه نمود. بررسی موجود بر
روی یک مدل گزارشگری مالی تقریباً دو سال ادامه داشت. در این مدت ، مدلهای
متعدد گزارشگری و اصلاحات شرایط لازم اولیة بیانیة 11 کمیتة استانداردهای
حسابداری توسعه یافتند. مدل گزارشگری که بیانیة 34 کمیتة استانداردهای
حسابداری
مقرر نمود با مدلی که در اصل هنگام تصویب اولیة بیانیة 11
کمیتة استانداردهای حسابداری مقرر شده بود ، تفاوت داشت. بیانیة 34 کمیتة
استانداردهای حسابداری دولتی GASBS)) ( توسط واحدهای تجاری دولتی ) تأثیر
عمیقی بر گزارشگری مالی می گذارد.
تبصره : اجرای بیانیة 34 کمیتة
استانداردهای حسابداری دولتی (GASBS) به صورت چالش مهمی برای دولت ها باقی
می ماند. همانطور که قبلاً در این بخش بحث شد، یکی از دشوارترین حالات
تبدیل دارایی های زیر ساختی به سرمایه و ثبت استهلاک براساس آنها و به
معنای دیگر دارایی های ثابت سرمایه گذاری شده ،
می باشد. شرایط لازم با
توجه به میزان در خواست دولت و گزینه های موجود تغییر می کند که به تجزیه و
تحلیل و برنامه ریزی دقیقی نیاز دارد.
بیانیة 34 کمیتة استانداردهای حسابداری دولتی برای واحدهای تجاری دولتی که شامل ایالات شهرها ،
شهرک
ها و روستاها و دولت های تک منظوره مانند مناطق آموزشی و امور عام المنفعه
می شوند یک مدل گزارشگری مالی را به ارائه نمود. بیانیة 35 کمیتة
استانداردهای حسابداری دولتی ، بیانیة 34 را با گنجاندن گزارشگری مالی و
حسابداری توسط دانشکده و دانشگاههای دولتی در چارچوب خود تغییر داده و
اصلاح نمود.
مفاد بیانیه های 34 و 35 کمیتة استانداردهای دولتی (GASB) در تمام این رهنمود ادغام شده اند
تاریخ های مؤثر
بیانیه
34 کمیتة استانداردهای دولتی (GASB) یک جدول اجرای مرحله ای دارد. اجرای
اولیه پذیرفته شده و مجاز است. اگر دولت اولیه بیانیة 34 کمیتة
استانداردهای دولتی را ابتدا اجرا کند ، تمام واحدهای ترکیبی آن نیز باید
ابتدا برای ارائه اطلاعات مورد نیاز صورتهای مالی دولتی بیانیة 34 را اجرا
نماید.
بیانیة 34 کمیتة استانداردهای دولتی (GASB) بر مبنای درآمدهای کل
سالانة دولت در پایان اولین سال مالی بعد از 13 ژوئن 1999 در سه جنبه مؤثر
و حائز اهمیت است ...مطالب دیگر:
📎كاربرد شبكه‌هاي عصبي مصنوعي در مهندسي رودخانه📎نانوکامپوزيت – روش هاي توليد- استحكام نانوكامپوزيت📎طراحی صنعت📎صنعت کاشی کاری و کاشی سازی📎راه آهن📎مطالعات طرح امكان سنجي مقدماتي توليد شيشه هاي دو جداره و كاربرد آن📎ايمني كار و جلوگيري از اختلالات كاري📎كاربرد حفاظها و ضربه گيرها در راهها📎انواع پمپ هاي هيدروليكي📎آشنايي با سيستم تأسيسات سرمايشي و گرمايشي📎كاربرد استخراج با سيال فوق بحراني در صنايع غذايي📎صنعت بيمه و گستردگي خدمات📎صنعت كاغذ سازي📎عكاسي پرتره و لنز در عكاسي📎نقش سيستمهاي اطلاعاتي و تكنولوژي در مديريت زنجيره‌ تامين📎چرا بايد صنعتي شدن را مورد مطالعه قرار دهيم؟📎الکترودها📎پکیج ویدیویی آموزش مکالمه زبان آلمانی (بخش اول)📎طراحي و اجراي فرايندهاي تحول سازماني در بخش دولتي📎بهروه وری📎جزوه اصول فقه📎مقاله وسواس و طریقه درمان📎پروژه بررسی مسائل ومشکلات مدیران گروههای آموزشی📎تاریخچه حسن آباد📎نقش خانواده در جامعه امروزی